Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 30 Next Page
Page Background

11

Het spreekt voor zich dat deze evolutie ook de volgende jaren zal doorzetten.

In de brochure “

Driving the Digital Transformation

” vermeldt de Europese

Bankenfederatie (EBF) tevens dat 315 miljoen Europeanen elke dag het internet

gebruiken

4

.

Tegen 2018 zouden 214miljoen Europeanen ookmobiel bankieren

5

.

1.2.

Privacy laat de Belg niet koud

Uit het onderzoek van Febelfin en Profacts blijkt dat

meer dan de helft van

de Belgen belang of veel belang hecht aan privacy en actief de persoonlijke

levenssfeer probeert te beschermen

.

Ongeveer 1/3 van de Belgen vindt privacy wel belangrijk maar besteedt er (te)

weinig aandacht aan. Slechts 10% ligt helemaal niet wakker van de bescherming

van zijn persoonlijke levenssfeer.

Grafiek 4: Als het gaat om het beschermen van uw privacy, welke van

de onderstaande stellingen is het meest op u van toepassing?

Relevant is ook dat er op het vlak van privacy voor veel mensen een

aanzienlijk

verschil is tussen een meer commerciële benadering van de verwerking van hun

persoonsgegevens en andere vormen van gegevensverwerking

. Dat laatste betreft

bijvoorbeeld het opsporen van frauduleuze betaalverrichtingen om zo de burger

en zijn spaargeld te beschermen. Dit wordt bevestigd in een recente enquête in

Nederland door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waarin 69% van de

respondenten vermeldt het aanvaardbaar tot zeer aanvaardbaar te vinden dat hun

bank persoonsgegevens gebruikt voor fraudebestrijding

6

.

10

33

38

19

0

20

40

60

80

100

Ik lig helemaal niet wakker van mijn privacy

Privacy is een gegeven waar rekening mee

gehouden moet worden, maar ik ben er

waarschijnlijk minder mee bezig dan dat ik

zou moeten

Ik vind privacy belangrijk en probeer er

zoveel mogelijk rekening mee te houden

Ik vind privacy uiterst belangrijk en probeer

mijn persoonlijke levenssfeer zoveel

mogelijk te beschermen

4

Volgens gegevens van Eurostat,

http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/database

5

“European Digital Banking Forecast, 2014 To 2018”, Forrester Research

6

“Opvattingen van Nederlanders ten aanzien van het gebruik van betaalgegevens door banken en

andere praktijken”, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, september 2015