Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 30 Next Page
Page Background

3

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel

Inleiding en achtergrond....................................................................................... 4

1.

Wat verwacht de consument in het digitale tijdperk?. ............................ 8

1.1. Online bankieren is sterk ingeburgerd in België....................................... 8

1.2. Privacy laat de Belg niet koud................................................................. 11

1.3. De Belg hecht veel belang aan transparantie en keuzevrijheid.............. 12

1.4. De Belg staat open voor gegevensverwerking ten dienste

van de klant............................................................................................ 13

1.5. Financiële informatie is gevoelige informatie voor de klant................... 14

1.6. De Belg heeft er vertrouwen in dat zijn bank discreet omgaat

met zijn persoonsgegevens.................................................................... 15

1.7. Wat leert het onderzoek?....................................................................... 18

2.

Wat kan de verwerking van persoonsgegevens door de bank

betekenen voor de klant?....................................................................... 20

2.1. Efficiëntere dienstverlening.................................................................... 20

2.2. Bescherming tegen fraude..................................................................... 21

2.3. Financieel budgetbeheer........................................................................ 21

2.4. Aanbiedingen op maat van de klant....................................................... 23

3.

Wat mag u van uw bank verwachten op het vlak van de bescherming

van uw persoonsgegevens in het tijdperk van digitaal bankieren?........ 24

***

Lijst van grafieken

Grafiek 1: Profiel van bancaire klanten................................................................. 9

Grafiek 2: Hoe vaak doet u elk van onderstaande zaken?................................... 10

Grafiek 3: Aantal abonnementen internetbankieren en mobiel bankieren........ 10

Grafiek 4: Als het gaat om het beschermen van uw privacy, welke van

de onderstaande stellingen is het meest op u van toepassing?......... 11

Grafiek 5: In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen?.................... 12

Grafiek 6: Hoe interessant vindt u elk van onderstaande mogelijkheden

op basis van de verwerking van uw persoonlijke gegevens?.............. 14

Grafiek 7: Hoe gevoelig vindt u onderstaande informatie?. ............................... 15

Grafiek 8: In welke mate vertrouwt u onderstaande organisaties of instellingen

wanneer het gaat om het omgaan met persoonsgegevens

(bijhouden, verwerken van uw persoonsgegevens)?. ........................ 16