Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 30 Next Page
Page Background

4

INLEIDING EN ACHTERGROND

Inleiding en achtergrond

De digitale revolutie heeft de financiële sector grondig dooreengeschud. De

opkomst van heel wat online en mobiele vormen van dienstverleningen in

het dagelijkse - en dus ook financiële - leven van de burger biedt verschillende

mogelijkheden. Die revolutie brengt tegelijkertijd bezorgdheid met zich op het

vlak van privacy en veiligheid, niet het minst wat betreft de verwerking van

persoonsgegevens door uw bank.

Wat zijn de wensen van de klant in het digitale tijdperk? Hoe kan de bank daaraan

tegemoet komen? Welke kansen zal de verwerking van persoonsgegevens door

uw bank in de toekomst bieden?

Om een antwoord te vinden op deze vragen voerde Febelfin in 2015, i.s.m. het

onderzoeksbureau Profacts, een online onderzoek uit naar de verwachtingen van

de consument op het vlak van privacy en gegevensverwerking door de bank. 2.072

Belgen namen deel aan een representatieve steekproef

1

.

In

hoofdstuk 1

van deze brochure wordt een overzicht geboden van de

resultaten

van dit onderzoek.

Volgende vaststellingen komen hierbij naar voren:

• De meeste Belgische consumenten hechten belang of veel belang aan privacy.

Meer dan de helft van de ondervraagden handelt hier ook naar.

• De Belgische consument neemt een genuanceerde houding aan betreffende

de verwerking van zijn persoonsgegevens:

ο

ο

Hij staat open voor de verwerking van zijn persoonsgegevens als dit

gebeurt binnen het kader van een gepersonaliseerd productenaanbod

of aangepaste tarieven;

ο

ο

Transparantie en toestemming om gegevens te verwerken gaan hierbij

wel steeds hand in hand.

• De Belgische consument heeft vertrouwen in zijn bank wat de discrete

verwerking van persoonsgegevens betreft.

Technologische innovatie is de drijvende kracht achter een digitale omwenteling

in financiële dienstverlening. Banken en klanten voeren transacties online uit. Ze

communiceren in

real time

via socialemedia. Klantenvoerenbetalingenuitmet hun

smartphone, zonder gebonden te zijn aan tijdof plaats enproducerenopdiemanier

met een nooit geziene intensiteit persoonsgegevens. Sommige banken kunnen een

kredietaanvraag grotendeels digitaal afhandelen. Technologiespelers en sociale-

mediaplatformen hebben toegang tot grote hoeveelheden klantengegevens, die

1

De grafieken in dit document zijn, tenzij anders vermeld, allen afkomstig uit de resultaten van dit

onderzoek.